Emre Kurttepeli TÜSİAD’da konuştu

E

Teknoloji ve inovasyonda yetkinlik kazanmak rekabet gücü, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişme için önem taşımaktadır. TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu, bu çerçevede Türkiye’de iş dünyasının ve genel olarak kamuoyunun dikkatini Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona çekmek üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

TÜSİAD, “İnovasyonun Finansmanı” konusunun erken aşama girişimciliğin finansmanı ile yakından ilgili olduğu düşüncesinden hareketle, 14 Kasım 2011 tarihinde “Yenilikçi İş Dünyası için Erken Aşama Girişim Sermayesi” başlıklı bir seminer düzenledi.

Seminerde inovasyonun finansmanı çerçevesinde girişim, risk sermayesi ve iş melekleri ekosisteminin oluşumunu hızlandırmak için uygulanacak politikalar ve atılması gereken somut adımlar tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Davut Kavranoğlu tarafından yapıldı.

Ümit Boyner konuşmasında, işletmelerin daha yenilikçi olabildikleri ve kurumsal yapılarını daha sağlıklı, şeffaf, yenilikçi bir düzeye getirebildikleri ölçüde ekonominin de sağlıklı büyüme hedeflerine daha kolay ulaşabileceğini bildirdi. Geleneksel finansman yöntemlerinin, yatırım yaparken ya da kredi sağlarken genellikle düşük riskli sektörleri tercih ettiğini, teknoloji yoğun, riski yüksek alanlarda, teminat gösterilmesi mümkün olmayan noktalarda, farklı finansal aktörlerin ve farklı finansman araçlarının devreye girmesi gerektiğini belirten Boyner, karşı karşıya kalınabilecek risklerin büyük olmasına karşın, girişim sermayesi gibi bir finansman tekniğinin uygulanmasıyla yatırımcıların yüksek getiriye sahip olabildiğini, ayrıca başarılı uygulamalara bakıldığında, girişim sermayesi ile ARGE faaliyetlerinin, yatırımların, ihracatın ve teknoloji transferinin artışının hızlandığını söyledi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Davut Kavranoğlu ise konuşmasında, kamusuyla, özel sektörüyle daha şeffaf, adil, dürüst ve çalışkan bir ülke inşa edebilirsek, Türkiye’nin 2023 hedeflerine doğru daha emin adımlarla gideceğini belirtti. Kavranoğlu, Türkiye’nin ihracatının büyük oranda sanayi ürünlerinden oluştuğunu hatırlatarak, son yıllarda düşük teknolojili ürünlerden, orta teknolojili ürünlere doğru bir geçiş yaşansa da henüz yüksek teknolojili ürünlerde istenilen seviyede olunmadığını vurguladı. Ülke olarak zenginliği artırmak için müteşebbis ruhunun harekete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Kavranoğlu, girişimcilik kültürünün gelişmesine ve yeni yatırımların artmasına katkı sağlayacak her türlü projeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Seminerde ayrıca, TÜSİAD Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanı Ayşegül İldeniz’in moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panelde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Dr. Mete Çakmakçı, İlab Ventures CFA ve Direktörü Yüksel Dibekoğlu, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambio Genel Müdürlüğü Müsteşarlık Müşaviri Hayrettin Demircan, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzmanı Onur Atilla, Mynet Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli birer konuşma yaptı.

By admin-ek

Son Yazılar